This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Syötä hakusana ja napsauta .

Säädä tiedostonhallinta-asetuksia.

KUVA NRO

Uudet kuvat tallennetaan kuvatiedostoiksi, jotka nimetään nelinumeroisella tiedostonumerolla, joka saadaan lisäämällä yksi viimeksi käytettyyn tiedostonumeroon. Tiedostonumero näkyy toiston aikana oikealla näytetyllä tavalla. KUVA NRO määrittää, palautuuko tiedostojen numerointi arvoon 0001, kun uusi muistikortti asetetaan kameraan tai nykyinen muistikortti tai sisäinen muisti alustetaan.

Kuvan numero

Kansion numero

Tiedoston numero

JATKUVA

Numerointi jatkuu viimeksi käytetystä tiedostonumerosta tai ensimmäisestä käytettävissä olevasta numerosta sen mukaan, kumpi on suurempi. Vähennä päällekkäisten kuvatiedostonimien määrää valitsemalla tämä vaihtoehto.

AUT. NOLLAUS

Numerointi palautetaan arvoon 0001 alustamisen jälkeen tai kun uusi muistikortti asetetaan.

Jos kuvan numeroksi tulee 999-9999, laukaisin poistetaan käytöstä.

Kun PALAUTA ALKUASET valitaan, kohtaan KUVA NRO asetetaan JATKUVA, mutta tiedostonumerointia ei nollata.

Muilla kameroilla otettujen kuvien numerointi voi vaihdella.

TALL. ALKUP. KUVA

Valitse PÄÄLLÄ tallentaaksesi käsittelemättömät kopiot saumattomista panoraamakuvista tai kuvista, jotka on otettu asetuksella PUNASILM. POISTO, PRO HÄMÄRÄ-MUOTO tai PRO FOCUS-TILA.

PÄIVÄYSLEIMA

Liitä kuviin tallennushetken aika- ja/tai päivämääräleima kuvaa otettaessa.

+
Liitä uusiin valokuviin tallennushetken päivämäärä ja aika.
Liitä uusiin valokuviin tallennushetken päivämäärä.
POIS
Älä liitä uusiin valokuviin aikaa tai päivämäärää.

Aika- ja päivämääräleimoja ei voi poistaa. Ota PÄIVÄYSLEIMA pois käytöstä estääksesi aika- ja päivämääräleimojen lisäämiseen uusiin valokuviin.

Jos kameran kelloa ei ole asetettu, sinua pyydetään asettamaan kelloon oikea aika ja päivämäärä.

Suosittelemme, että poistat DPOF:n ”päiväysleima”-asetuksen käytöstä, kun tulostat valokuvia, joihin on liitetty kellonaika ja päiväys.

Aika- ja päiväysleimat eivät näy videoissa, panoraamoissa tai parhaan kuvan kuvauksella otetuissa kuvissa.