This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Syötä hakusana ja napsauta .

Valitse kameran tarkennustapa tarkennustilan valitsimella.

S (yksittäinen AF)
Tarkennus lukitaan, kun laukaisin painetaan puoleenväliin. Valitse kuvatessasi paikallaan olevia kohteita.
C (jatkuva AF)
Tarkennusta säädetään jatkuvasti kohteen etäisyyden mukaan, kun laukaisinta pidetään painettuna puoleenväliin. Käytä kuvatessasi liikkuvia kohteita.
M (manuaalinen)
Tarkenna käsin. Käytä tätä vaihtoehtoa, jos kamera ei pysty tarkentamaan automaattitarkennuksella tai jos haluat ottaa tarkoituksella epätarkkoja kuvia.

Jos PÄÄLLÄ on valittu kuvausvalikon kohtaan AUTOM. TARK. ASETUS > ENNEN AF:ÄÄ, tarkennusta säädetään jatkuvasti tiloissa S ja C silloinkin, kun laukaisinta ei pidetä painettuna.

Tarkennuksen ilmaisin

Tarkennuksen ilmaisin muuttuu vihreäksi, kun kohde on tarkennettu, ja vilkkuu valkoisena, kun kamera ei pysty tarkentamaan. Sulkumerkit (”( )”) osoittavat, että kamera tarkentaa, ja näkyvät jatkuvasti tilassa C. näkyy manuaalisessa tarkennustilassa.

Tarkennuksen tarkistaminen

Kun haluat lähentää nykyistä tarkennuskehystä tarkkaa tarkennusta varten, paina komentokiekon keskipainiketta. Paina kiekkoa uudelleen peruaksesi zoomauksen.

Tarkennustilassa S tarkennuksen voi tarkistaa, kun ALUE on valittu kuvausvalikon kohtaan AUTOM. TARK. ASETUS > AUTOFOKUS TILA.

Tarkennusta ei voi tarkistaa, kun PÄÄLLÄ on valittu kohtaan AUTOM. TARK. ASETUS > ENNEN AF:ÄÄ tarkennustilassa C.