This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Syötä hakusana ja napsauta .

Tässä tilassa kamera säätää valotusta automaattisesti. Voit halutessasi valita muita suljinajan ja aukon yhdistelmiä, jotka tuottavat saman valotuksen (ohjelmanvaihto).

Jos kohde on kameran mittausalueen ulkopuolella, suljinajan ja aukon näytöissä näkyy ”– – –”.

Ohjelmanvaihto

Voit halutessasi kiertää komentokiekkoa valitaksesi muita suljinajan ja aukon yhdistelmiä ilman, että muutat valotusta (ohjelmanvaihto).

Suljinaika

Aukko

Suljinajan ja aukon uudet arvot näytetään keltaisena.

Peruuta ohjelmanvaihto sammuttamalla kamera.

Ohjelmanvaihto peruutetaan myös, jos salamatilaksi valitaan jokin muu kuin ”pois”.

Ohjelmanvaihtoa ei voi käyttää, kun salamatilaksi on valittu jokin muu kuin ”pois” tai AUTOMAATTINEN on valittu kohtaan DYNAMIIKKA-ALUE.