This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Syötä hakusana ja napsauta .

Vangitse liike kuvasarjaan. Sarjakuvausasetukset voi näyttää painamalla DRIVE-painiketta.

YLÄ

Paina valitsinta vasemmalle tai oikealle valitaksesi kuvausnopeuden. Kamera ottaa valokuvia, kun laukaisinta painetaan.

AF-SEURANTA on käytettävissä vain tarkennustilassa C.

PARHAAN KUVAN KUVAUS

Kamera ottaa sarjan kuvia aloittaen ennen kuin laukaisinta painetaan ja lopettaen sen jälkeen. Paina valitsinta vasemmalle tai oikealle korostaaksesi kohdan PARHAAN KUVAN KUVAUKSEN AS., jossa voit valita kuvausnopeuden ja sarjassa otettavien kuvien määrän.

Kuvia yhdessä sarjassa

Vasemmalla oleva kuvamäärä otetaan ennen laukaisimen painamista ja oikealla oleva kuvamäärä sen jälkeen.

Kuvat tallennetaan väliaikaiseen puskurimuistiin, kun laukaisinta pidetään painettuna puoleenväliin. Kun laukaisin painetaan pohjaan, kuvat tallennetaan seuraavasti:

Laukaisin painettuna puoleenväliin

Laukaisin painettu pohjaan asti

”Ennen”-kuvat

”Jälkeen”-kuvat

Jos laukaisin painetaan pohjaan ennen kuin ”ennen”-osuuteen valittu kuvamäärä on otettu, jäljellä olevat kuvat otetaan sen jälkeen kun laukaisin on painettu pohjaan.

Jos laukaisinta pidetään painettuna puoleenväliin pitkään, kamera saattaa kuvata sarjan ennen kuin laukaisin painetaan pohjaan.