This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Syötä hakusana ja napsauta .

Jos tulostin tukee PictBridge-standardia, kameran voi liittää suoraan tulostimeen ja kuvat voidaan tulostaa ilman, että ne täytyy ensin kopioida tietokoneelle.

Kameran liittäminen

 1. Liitä mukana toimitettu USB-kaapeli kuvan osoittamalla tavalla ja käynnistä tulostin.

 2. Käynnistä kamera. Näyttöön ilmestyy ensin USB ja sitten PictBridge-näyttö.

Valittujen kuvien tulostaminen

 1. Paina valitsinta vasemmalle tai oikealle näyttääksesi kuvan, jonka haluat tulostaa.

  Tulostaaksesi yhden kopion nykyisestä kuvasta jatka suoraan kohtaan 3.

 2. Valitse kopioiden lukumäärä painamalla valitsinta ylös tai alas (enintään 99). Valitse lisää kuvia toistamalla vaiheet 1–2.

 3. Paina MENU/OK näyttääksesi vahvistusikkunan.

 4. Aloita tulostus painamalla MENU/OK.

Jos yhtään kuvaa ei ole valittu, kun MENU/OK-painiketta painetaan, kamera tulostaa yhden kopion nykyisestä kuvasta.

Tallennuspäivämäärän tulostaminen

Tulostaaksesi kuviin tallennuspäivämäärän paina PictBridge-näytössä DISP/BACK ja valitse TULOSTA PÄIVÄYS (tulostaaksesi kuvat ilman tallennuspäiväystä valitse TULOSTA ILMAN PVM). Varmista oikea päivämäärä säätämällä kameran kello ennen kuvien ottamista. Jotkin tulostimet eivät tue päivämäärien tulostusta.

Toistovalikon TULOST.PYYNTÖ (DPOF) -toiminnolla luodun tulostuspyynnön tulostaminen.

 1. Avaa PictBridge-valikko painamalla PictBridge-näytössä DISP/BACK.

 2. Korosta TULOSTA DPOF painamalla valitsinta ylös tai alas.

 3. Paina MENU/OK näyttääksesi vahvistusikkunan.

 4. Aloita tulostus painamalla MENU/OK.

Tulostuksen aikana

Tulostuksen aikana näytöllä näkyy viesti. Peruuta ennen kuin kaikki kuvat on tulostettu painamalla DISP/BACK (tulostus voi tulostimesta riippuen päättyä ennen nykyisen kuvan tulostumista). Jos tulostus keskeytyy, kytke kamera pois päältä ja sen jälkeen takaisin päälle.

Kameran irrottaminen

Varmista, että yllä oleva viesti ei näy näytöllä, ja sammuta kamera. Irrota USB-kaapeli.

Kuvia voidaan tulostaa sisäisestä muistista tai kamerassa alustetulta muistikortilta.

Kun kuvat tulostetaan suoran USB-yhteyden kautta, sivukoko, tulostuslaatu ja reunukset valitaan tulostimella.