This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Syötä hakusana ja napsauta .

Säädä herkkyyttä. Mitä suurempi herkkyys, sitä vähemmän valoa kuvan ottamiseen tarvitaan; huomaa kuitenkin, että suuremmilla arvoilla kuvissa voi näkyä laikkuja. Valitse arvo kuvausolojen mukaan.

AUTO1/AUTO2/AUTO3
Kamera säätää aukkoa automaattisesti kohteen kirkkauden mukaan.
12800 – 100
Herkkyys asetetaan tiettyyn arvoon, joka näkyy näytöllä.

AUTO1/AUTO2/AUTO3

Seuraavat vaihtoehdot ovat käytettävissä tilassa AUTO1/AUTO2/AUTO3.

Asetus Oletus
OLETUSHERKKYYS 100
MAKS. HERKKYYS AUTO1: 800
AUTO2: 1 600
AUTO3: 3 200
LYHIN SULJINAIKA 1/30

Kamera valitsee herkkyyden automaattisesti oletusarvon ja maksimiarvon väliltä. Herkkyys nostetaan oletusarvoa suuremmaksi vain, jos ihanteellista valotusta varten vaadittu suljinaika olisi pidempi kuin arvo, joka on valittu kohtaan LYHIN SULJINAIKA.

Jos kohdan OLETUSHERKKYYS arvo on suurempi kuin kohdan MAKS. HERKKYYS arvo, OLETUSHERKKYYS asetetaan arvoon, joka on valittu kohtaan MAKS. HERKKYYS.

Kamera saattaa valita pidempiä suljinaikoja kuin LYHIN SULJINAIKA, jos kuvista tulisi alivalottuneita arvolla, joka on valittu kohtaan MAKS. HERKKYYS.