This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Syötä hakusana ja napsauta .

  1. Siirry toistotilaan painamalla -painiketta.

  2. Paina MENU/OK näyttääksesi toistovalikon.

  3. Korosta haluamasi valikon kohta painamalla valitsinta ylös tai alas.

  4. Paina valitsinta oikealle näyttääksesi korostettuun kohtaan liittyvät vaihtoehdot.

  5. Korosta haluamasi vaihtoehto painamalla valitsinta ylös tai alas.

  6. Valitse korostettu vaihtoehto painamalla MENU/OK.

  7. Poistu valikosta painamalla DISP/BACK.