This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Voer een zoekterm in en klik op .

De camera biedt keuze uit een tien-seconden timer voor zelfportretten en een twee-seconden timer om onscherpte te voorkomen, veroorzaakt door camerabeweging. Om de timer te gebruiken, druk op de selectieknop links () en druk vervolgens op de selectieknop omhoog of omlaag om de gewenste optie te markeren en druk op MENU/OK om te selecteren.

Bij basisinstellingen wordt de zelfontspannerselectie aan de linkerselectieknop toegewezen (functieknop 3). Voor informatie over het kiezen van de functies toegewezen aan de functieknoppen, zie „De functieknoppen”.

Zelfontspanneropties kunnen ook worden geselecteerd met behulp van de optie ZELFONTSPANNER in het opnamemenu.

De sluiter wordt twee seconden na het indrukken van de ontspanknop ontspannen. Gebruik om onscherpte te verminderen, veroorzaakt door het bewegen van de camera wanneer de ontspanknop wordt ingedrukt. Het zelfontspannerlampje knippert als de zelfontspanner aftelt.
De sluiter wordt tien seconden na het indrukken van de ontspanknop ontspannen. Gebruik voor zelfportretten. Het zelfontspannerlampje op de voorkant van de camera brandt wanneer de zelfontspanner start en begint vlak voor het maken van de foto te knipperen.
UIT
Zelfontspanner uit.