This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Voer een zoekterm in en klik op .

Pas de gevoeligheid aan. Hoe hoger de gevoeligheid, des te minder licht is nodig om een foto te maken; merk echter op dat er spikkels kunnen verschijnen bij hogere waarden. Kies een waarde overeenkomstig de opnameomstandigheden.

AUTO1/AUTO2/AUTO3
De camera past de gevoeligheid automatisch aan overeenkomstig de helderheid van het onderwerp.
12800 – 100
Gevoeligheid is ingesteld op de aangegeven waarde, aangeduid in het scherm.

AUTO1/AUTO2/AUTO3

De volgende opties zijn beschikbaar in de modi AUTO1/AUTO2/AUTO3.

Optie Basisinstelling
BASISINSTEL. GEVOELIGHEID 100
MAX. GEVOELIGHEID AUTO1: 800
AUTO2: 1600
AUTO3: 3200
MIN. SLUITERSNELH 1/30

De camera kiest automatisch een gevoeligheid uit de standaard- en maximumwaarden. Gevoeligheid is alleen hoger dan de standaardwaarde als de vereiste sluitertijd voor optimale belichting langer is dan de waarde geselecteerd voor MIN. SLUITERSNELH.

Als de waarde geselecteerd voor BASISINSTEL. GEVOELIGHEID hoger is dan de waarde geselecteerd voor MAX. GEVOELIGHEID, BASISINSTEL. GEVOELIGHEID wordt ingesteld op de waarde geselecteerd voor MAX. GEVOELIGHEID.

De camera selecteert mogelijk sluitertijden die langer zijn dan MIN. SLUITERSNELH als foto’s nog steeds onderbelicht zijn bij een waarde geselecteerd voor MAX. GEVOELIGHEID.