This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Voer een zoekterm in en klik op .

Beveilig foto’s tegen per ongeluk wissen. Markeer één van de volgende opties en druk op MENU/OK.

FOTO
Beveilig geselecteerde foto's. Druk op de keuzeknop links of rechts om foto’s te bekijken en druk op MENU/OK om foto’s te selecteren of de selectie ongedaan te maken. Druk op DISP/BACK wanneer de bewerking is voltooid.
BEVEILIG ALLES
Beveilig alle foto's.
ALLES RESETTEN
Verwijder beveiliging van alle foto’s.

Beveiligde foto's zullen worden gewist zodra de geheugenkaart is geformatteerd.