This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Voer een zoekterm in en klik op .

De batterij is bij verscheping uit de fabriek niet opgeladen. Laad de batterij vóór gebruik op. De camera laadt de camera intern op.

 • De camera gebruikt een NP-95 oplaadbare batterij.
 • De batterij heeft ongeveer 4 uur en 30 minuten nodig om volledig op te laden.
 1. Bevestig de stekkeradapter op de netstroomadapter.

  Bevestig de stekkeradapter zoals aangeduid en zorg ervoor dat deze volledig is geplaatst en op zijn plaats klikt op de aansluitingen van de netstroomadapter.

  Netstroomadapter

  Stekkeradapter

  De stekkeradapter is uitsluitend bedoeld voor gebruik met de meegeleverde netstroomadapter. Gebruik de stekkeradapter niet met andere apparaten.

 2. Laad de batterij op.

  Sluit de camera op de meegeleverde netstroomadapter aan met behulp van de meegeleverde USB-kabel. Steek vervolgens netstroomadapter in een stopcontact binnenshuis.

  Controleer of de stekkers in de juiste richting zijn geplaatst en steek ze daarna volledig in.

Oplaadstatus

De batterijstatuspictogrammen tonen de oplaadstatus van de batterij zodra de camera wordt ingeschakeld, en het indicatorlampje toont de status zodra de camera wordt uitgeschakeld.

Batterijstatuspictogram wanneer camera aan is Indicatorlampje wanneer camera uit is Batterijstatus
(geel) Aan Batterij wordt opgeladen.
(groen) Uit Opladen voltooid.
(rood) Knippert Batterij defect.
Geen pictogram Werkt in externe voedingsmodus.

De camera werkt in externe voedingsmodus als de camera wordt ingeschakeld terwijl de camera op netstroom is aangesloten en de batterij is geplaatst.

De batterij laadt niet op terwijl de camera in de opnamemodus staat.

Verwijder vuil van de batterijpolen met een schone, droge doek. Neemt u deze voorzorgsmaatregel niet in acht, dan kan de batterij mogelijk niet worden opgeladen.

Plak geen etiketten of andere voorwerpen op de batterij. Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan ervoor zorgen dat de batterij niet uit de camera kan worden gehaald.

Voorkom dat de batterijpolen worden kortgesloten. Anders kan de batterij oververhit raken.

Lees de voorzorgsmaatregelen in „De batterij en voeding”.

Gebruik alleen batterijladers die uitsluitend bedoeld zijn voor gebruik met de batterij. Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan een defect aan het product tot gevolg hebben.

Probeer niet de etiketten van de batterij te halen of de behuizing te openen.

Een batterij die niet wordt gebruikt, verliest langzaam haar lading. Laad de batterij één of twee dagen vóór gebruik op.

Oplaadtijden kunnen toenemen bij zeer lage of zeer hoge temperaturen.

Opladen via de computer

De batterij kan worden opgeladen door de camera op een computer aan te sluiten. Sluit de meegeleverde USB-kabels zoals aangeduid aan. Let op dat de stekkers volledig in de aansluitingen worden gestoken.

Sluit de camera rechtstreeks aan op de computer; gebruik geen USB-hub of toetsenbord.

Als de computer naar de slaapmodus gaat tijdens het opladen, zal het opladen stoppen. Om het opladen voort te zetten, schakel de slaapmodus op de computer uit en ontkoppel de USB-kabel en sluit weer aan.

Afhankelijk van computerspecificaties, instellingen of omstandigheden kan het opladen onmogelijk zijn.