This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Voer een zoekterm in en klik op .

Wanneer de camera voor het eerst wordt ingeschakeld, verschijnt er een taalkeuzevenster. Stel de camera in volgens onderstaande aanwijzingen (op elk gewenst moment kunt u de klok resetten of talen wijzigen met behulp van de opties DATUM/TIJD of in het instellingenmenu).

De selectieknop gebruiken

Druk op de keuzeknop omhoog, omlaag, links of rechts om de opties te markeren en druk op MENU/OK om te selecteren.

Verplaats cursor omhoog

Verplaats cursor naar rechts

Verplaats cursor omlaag

Verplaats cursor naar links

Selecteer gemarkeerde item

 1. Zet de camera aan.

 2. Markeer een taal en druk op MENU/OK.

  Druk op DISP/BACK om de huidige stap over te slaan. Alle stappen die u overslaat worden de volgende keer bij het inschakelen van de camera weergegeven.

 3. De datum en tijd worden weergegeven. Draai de keuzeknop naar links of rechts om het jaar, de maand, de dag, het uur of de minuten te selecteren en druk op omhoog of omlaag om de instelling te wijzigen. Om de volgorde te veranderen waarin jaar, maand en datum worden weergegeven, markeer de datumnotatie en druk op de keuzeknop omhoog of omlaag. Druk op MENU/OK wanneer de instellingen zijn voltooid.

 4. Energiebeheeropties worden weergegeven. Druk op de selectieknop omhoog of omlaag om één van de volgende opties te markeren en druk vervolgens op MENU/OK:

  ENERGIE BESP.
  Bespaar batterijvermogen.
  HOGE PRESTATIE
  Kies voor een helderder scherm en snellere scherpstelling.

  Als er gedurende langere tijd geen batterij in de camera zit, wordt de cameraklok teruggezet en wordt de taalkeuzevenster weergegeven wanneer de camera wordt ingeschakeld.