This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Voer een zoekterm in en klik op .

Sluit de camera op de computer aan met behulp van de meegeleverde USB-kabel en kopieer foto’s volgens onderstaande beschrijving.

  1. Start de computer.

  2. Schakel de camera uit.

  3. Gebruik de meegeleverde USB-kabel om de camera en computer met elkaar te verbinden.

    Controleer of de stekkers in de juiste richting zijn geplaatst en of ze volledig in de aansluitingen zijn gestoken. Sluit de camera rechtstreeks aan op de computer; gebruik geen USB-hub of toetsenbord.

  4. Zet de camera aan.

  5. Kopieer foto’s naar de computer met behulp van MyFinePix Studio of applicaties beschikbaar voor uw besturingssysteem.

MyFinePix Studio/RAW-BESTANDCONVERTER

Gebruik MyFinPix Studio (alleen beschikbaar voor Windows) om foto’s naar een computer te kopiëren, waar u ze kunt bekijken, ordenen en afdrukken. Gebruik RAW-BESTANDCONVERTER om RAW-beelden op de computer te bekijken.

Als er een geheugenkaart wordt geplaatst waarop een groot aantal foto’s staat, kan het enkele momenten duren voordat de software start en bent u mogelijk niet in staat de foto’s te importeren of op te slaan. Gebruik een geheugenkaartlezer om de foto’s over te zetten.

Zorg ervoor dat de computer geen bericht weergeeft met de melding dat het kopiëren in uitvoering is en dat het indicatorlampje uit is voordat u de camera uitschakelt of de USB-kabel loskoppelt (als het aantal te kopiëren foto's erg groot is, kan het indicatorlampje blijven branden nadat het bericht uit het computerscherm is verdwenen). Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan gegevensverlies of beschadiging van de geheugenkaart tot gevolg hebben.

Koppel de camera los voordat u een geheugenkaart plaatst of verwijdert.

Het kan in sommige gevallen voorkomen dat het niet mogelijk is om de op een netwerkserver opgeslagen meegeleverde software op dezelfde wijze te openen als op een stand-alone computer.

Wanneer u gebruik maakt van diensten die een internetverbinding vereisen, draagt de gebruiker alle van toepassing zijnde kosten belast door de telefoonmaatschappij of internetprovider.