This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Voer een zoekterm in en klik op .

ENKELE FOTO

Wis foto’s één voor één.

  1. Selecteer ENKELE FOTO voor WISSEN in het afspeelmenu.

  2. Druk op de selectieknop links of rechts om door de foto’s te bladeren en druk op MENU/OK om te wissen (een bevestigingsvenster wordt niet weergegeven). Herhaal dit om extra foto's te wissen.

GEKOZEN VELDEN

Verwijder meerdere geselecteerde foto's.

  1. Selecteer GEKOZEN VELDEN voor WISSEN in het afspeelmenu.

  2. Markeer foto’s en druk op MENU/OK om te selecteren of te deselecteren (foto’s in fotoboeken of printopdrachten worden aangeduid met ).

  3. Wanneer de bewerking is voltooid, drukt op DISP/BACK om een bevestigingsscherm weer te geven.

  4. Markeer OK en druk op MENU/OK om de geselecteerde foto’s te wissen.

ALLE FOTO'S

Wis alle onbeveiligde foto's.

  1. Selecteer ALLE FOTO’S voor WISSEN in het afspeelmenu.

  2. Er wordt een bevestigingsvenster weergegeven; markeer OK en druk op MENU/OK om alle onbeveiligde foto’s te wissen. Het indrukken van DISP/BACK stopt het wissen; let op dat foto's die werden gewist voordat er op de knop werd gedrukt, niet kunnen worden hersteld.

Als er een geheugenkaart is geplaatst, dan heeft het alleen invloed op de foto’s op de geheugenkaart; de foto's in het interne geheugen worden alleen gewist als er geen geheugenkaart is geplaatst.

Als er een bericht verschijnt met de melding dat de geselecteerde foto's deel uitmaken van een DPOF-printopdracht, druk dan op MENU/OK om de foto's te wissen.