This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Voer een zoekterm in en klik op .

De optie PRINTOPDRACHT (DPOF) in het afspeelmenu kan worden gebruikt om een digitale „printopdracht” aan te maken voor PictBridge-compatibele printers of apparaten die DPOF ondersteunen.

DPOF

DPOF (Digital Print Order Format) is een norm waarmee foto's kunnen worden afgedrukt op basis van „printopdrachten” die op een geheugenkaart zijn opgeslagen. De informatie in de opdracht omvat de af te drukken foto’s en het aantal kopieën van elke foto.

MET DATUM/ZONDER DATUM

Om de DPOF-printopdracht aan te passen, selecteer PRINTOPDRACHT (DPOF) in het afspeelmenu en druk op de selectieknop omhoog of omlaag om MET DATUM of ZONDER DATUM te markeren.

MET DATUM
Druk opnamedatum af op foto’s.
ZONDER DATUM
Druk foto's af zonder datum.

Druk op MENU/OK en volg de onderstaande stappen.

  1. Druk op de selectieknop links of rechts om een foto weer te geven die u aan de printopdracht wilt toevoegen of uit de printopdracht wilt verwijderen.

  2. Druk op de selectieknop omhoog of omlaag om het aantal afdrukken te kiezen (maximaal 99). Druk, om een foto uit de printopdracht te verwijderen, op de keuzeknop omlaag tot het aantal afdrukken 0 bedraagt.

  3. Herhaal stap 1–2 om de printopdracht te voltooien. Druk op MENU/OK om de printopdracht op te slaan wanneer de instellingen zijn voltooid, of druk op DISP/BACK om af te sluiten zonder de printopdracht te veranderen.

  4. Het totale aantal afdrukken wordt in de monitor weergegeven. Druk op MENU/OK om af te sluiten.

    De foto's in de huidige printopdracht worden tijdens het afspelen aangeduid met een .

ALLES RESETTEN

Om de huidige printopdracht te annuleren, selecteer ALLES RESETTEN voor PRINTOPDRACHT (DPOF). De hieronder getoonde bevestiging wordt weergegeven; druk op MENU/OK om alle foto’s uit de opdracht te verwijderen.

Printopdrachten kunnen maximaal 999 foto’s bevatten.

Als een geheugenkaart wordt geplaatst waarop een printopdracht staat die met een andere camera is aangemaakt, dan wordt onderstaand bericht weergegeven. De printopdracht wordt geannuleerd als er op MENU/OK wordt gedrukt; er moet een nieuwe printopdracht worden aangemaakt volgens bovenstaande aanwijzingen.