This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Voer een zoekterm in en klik op .

Kies hoe scherpstelling wordt weergegeven in handmatig scherpstelmodus.

STANDAARD
Scherpstelling wordt normaal weergegeven (focus peaking is niet beschikbaar).
FOCUS PIEK HIGHLIGHT
De camera verhoogt contouren met een hoog contrast. Kies een kleur en piekniveau.