This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Voer een zoekterm in en klik op .

Gebruik de flitser voor extra verlichting wanneer u ‘s nachts of binnenshuis bij slecht licht fotografeert.

 1. Schuif de pop-upschakelaar van de flitser om de flitser op te klappen.

 2. Druk op de selectieknop rechts ().

 3. Druk op de selectieknop omhoog of omlaag om de gewenste flitsmodus te markeren en druk op MENU/OK om te selecteren.

  AUTO AUTOM. FLITSEN
  De flitser flitst wanneer nodig. Aanbevolen voor de meeste situaties.
  INVULFLITS
  De flitser flitst steeds wanneer een foto wordt gemaakt. Te gebruiken bij onderwerpen met tegenlicht en voor het verkrijgen van natuurlijke kleuren bij het fotograferen met helder licht.
  LANGZAME SYNCHRO
  Leg zowel het hoofdonderwerp als de achtergrond vast bij weinig licht (let wel, helder verlichte delen worden mogelijk overbelicht).
  COMMANDER
  Een flitser bevestigd op de flitsschoen kan gebruikt worden om optionele externe flitsers te bedienen.
  FLITS ONDERDRUKT
  De flitser flitst niet, zelfs wanneer het onderwerp slecht belicht is. Het gebruik van een statief wordt aanbevolen.

  De flitser schakelt automatisch uit wanneer deze wordt neergeklapt.

  Bij basisinstellingen wordt de flitsmodusselectie aan de rechterselectieknop toegewezen (functieknop 4). Voor informatie over het kiezen van de functies toegewezen aan de functieknoppen, zie „De functieknoppen”.

  De flitsmodus kan ook worden geselecteerd met behulp van de optie FLITSLICHT INSTELLINGEN in het opnamemenu.

Als wordt weergegeven wanneer de ontspanknop half wordt ingedrukt, zal de camera flitsen bij het maken van de foto.

Behalve in de commander-stand, kan de flitser meerdere keren afgaan bij iedere opname. Houd de camera stil totdat de opname volledig klaar is.

Verwijdering rode ogen

Wanneer „intelligente gezichtsdetectie” actief is en aan is geselecteerd voor „verwijdering rode ogen”, is verwijdering rode ogen beschikbaar in , , .

Verwijdering van rode ogen reduceert „rode ogen” veroorzaakt wanneer licht van de flitser wordt weerkaatst in de pupillen van het onderwerp.