This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Voer een zoekterm in en klik op .

Volg de onderstaande stappen om het scherpstelpunt te kiezen dat wordt gebruikt wanneer AF-VELD KEUZE is geselecteerd voor AUTOFOCUS INSTELLING > SCHERPSTELLING in het opnamemenu.

 1. Druk op de selectieknop omlaag (AF) om het scherm van het scherpstelgebied te bekijken.

  Bij basisinstellingen wordt het scherm van het scherpstelgebied aan de onderste selectieknop toegewezen (functieknop 5). Voor informatie over het kiezen van de functies toegewezen aan de functieknoppen, zie „De functieknoppen”.

  Het scherpstelgebied kan ook worden geselecteerd met behulp van de optie AUTOFOCUS INSTELLING in het opnamemenu.

  Scherpstelkader

  Scherpstelpunt

 2. Gebruik de selectieknop om het scherpstelkader te positioneren.

  Druk op DISP/BACK om het middenkader te selecteren.

  Draai aan de instelschijf om het formaat van het scherpstelkader te kiezen.

  Draai de instelschijf naar links om het beeld tot maximaal 50% te verkleinen, rechts om de foto tot maximaal 150% te vergroten of druk op de instelschijf om het beeld naar het oorspronkelijke formaat terug te zetten.

 3. Druk op MENU/OK om het gekozen kader te selecteren.

Als SCHERPSTELGEBIED is geselecteerd voor KEUZEKNOP INSTELLING in het instellingenmenu, kan de selectieknop worden gebruikt om het scherpstelgebied te positioneren zonder eerst de AF-knop te drukken.