This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Voer een zoekterm in en klik op .

Stel de cameraklok in.

  1. Selecteer DATUM/TIJD in het afspeelmenu.

  2. Draai de keuzeknop naar links of rechts om het jaar, de maand, de dag, het uur of de minuten te selecteren en druk op omhoog of omlaag om de instelling te wijzigen. Om de volgorde te veranderen waarin jaar, maand en datum worden weergegeven, markeer de datumnotatie en druk op de keuzeknop omhoog of omlaag.

  3. Druk op MENU/OK wanneer de instellingen zijn voltooid.