This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Voer een zoekterm in en klik op .

Druk op de selectieknop omhoog (), links (), rechts () of omlaag () om items te markeren en druk op MENU/OK () om te selecteren. De omhoog-, links-, rechts- en omlaag-knoppen functioneren ook als functieknoppen 2 door 5.

Druk op MENU/OK totdat wordt weergegeven om per ongeluk bedienen van de selectieknop en de Q- en Fn-knoppen te voorkomen tijdens het fotograferen. De bedieningsknoppen kunnen worden ontgrendeld door op MENU/OK te drukken totdat niet langer wordt weergegeven.