This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Voer een zoekterm in en klik op .

Voor het wissen van individuele foto’s, meerdere geselecteerde foto’s of alle foto’s, druk op de -knop wanneer een foto in volledig scherm wordt weergegeven en kies uit de opties op de volgende pagina's. Let op dat gewiste foto's niet kunnen worden hersteld. Kopieer eerst alle belangrijke foto's naar een computer of ander opslagapparaat.

Als er een bericht verschijnt met de melding dat de geselecteerde foto's deel uitmaken van een DPOF-printopdracht, druk dan op MENU/OK om de foto's te wissen.

Als er een geheugenkaart is geplaatst, worden foto’s van de geheugenkaart gewist. Anders worden de foto's uit het interne geheugen gewist.

ENKELE FOTO

Wis foto’s één voor één.

  1. Druk op de -knop in volledige schermweergave en selecteer ENKELE FOTO.

  2. Druk op de selectieknop links of rechts om door de foto’s te bladeren en druk op MENU/OK om te wissen (een bevestigingsvenster wordt niet weergegeven). Herhaal dit om extra foto's te wissen.

GEKOZEN VELDEN

Verwijder meerdere geselecteerde foto's.

  1. Druk op de -knop in volledige schermweergave en kies GEKOZEN VELDEN.

  2. Markeer foto’s en druk op MENU/OK om te selecteren of te deselecteren (foto’s in fotoboeken of printopdrachten worden aangeduid met ).

  3. Wanneer de bewerking is voltooid, drukt op DISP/BACK om een bevestigingsscherm weer te geven.

  4. Markeer OK en druk op MENU/OK om de geselecteerde foto’s te wissen.

ALLE FOTO'S

Wis alle onbeveiligde foto's.

  1. Druk op de -knop in volledige schermweergave en kies ALLE FOTO’S.

  2. Er wordt een bevestigingsvenster weergegeven; markeer OK en druk op MENU/OK om alle onbeveiligde foto’s te wissen. Het indrukken van DISP/BACK stopt het wissen; let op dat foto's die werden gewist voordat er op de knop werd gedrukt, niet kunnen worden hersteld.

Als er een geheugenkaart is geplaatst, dan heeft het alleen invloed op de foto’s op de geheugenkaart; de foto's in het interne geheugen worden alleen gewist als er geen geheugenkaart is geplaatst.

Als er een bericht verschijnt met de melding dat de geselecteerde foto's deel uitmaken van een DPOF-printopdracht, druk dan op MENU/OK om de foto's te wissen.