This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Voer een zoekterm in en klik op .

De LCD-monitor kan gekanteld worden voor beter zicht, maar wees voorzichtig niet in aanraking te komen met de draden of vingers of andere voorwerpen te beknellen achter het scherm. Het aanraken van de kabels kan defecten in de camera veroorzaken.