This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Voer een zoekterm in en klik op .

Gebruik deze functie tijdens het reizen om de klok van de camera op een eenvoudige manier in te stellen op de plaatselijke tijd van uw bestemming zonder de tijd van thuis te verliezen. Om het verschil tussen plaatselijke tijd en uw eigen tijdzone te specificeren:

  1. Markeer LOKAAL en druk op MENU/OK.

  2. Gebruik de selectieknop om het tijdsverschil tussen plaatselijke tijd en de tijd van uw eigen tijdzone te kiezen. Druk op MENU/OK wanneer de instellingen zijn voltooid.

Markeer LOKAAL en druk op MENU/OK om de klok van de camera in te stellen op de lokale tijd. Selecteer THUIS om de klok van de camera in te stellen op de tijd van uw eigen tijdzone. Als LOKAAL is geselecteerd, wordt drie seconden weergegeven zodra de camera wordt ingeschakeld.