This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Voer een zoekterm in en klik op .

Bekijk foto's in een automatische diavoorstelling. Selecteer het type diavoorstelling en druk op MENU/OK om de diavoorstelling te starten. U kunt op ieder moment tijdens de voorstelling op DISP/BACK drukken om een helpscherm weer te geven. De diavoorstelling kan op elk gewenst moment worden beëindigd door op MENU/OK te drukken.

NORMAAL/FADE-IN
Druk op de keuzeknop links of rechts om een beeld voor- of achteruit te gaan. Selecteer FADE-IN om overgangen tussen foto's weer te geven.
NORMAAL /FADE-IN
Zoals hierboven, behalve dat de camera automatisch inzoomt op gezichten.
MULTI BEELD
Geef verschillende foto’s tegelijk weer.

De camera wordt niet automatisch uitgeschakeld wanneer een diavoorstelling wordt afgespeeld.