This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Voer een zoekterm in en klik op .

Om de camera aan te zetten, draai de zoomring zoals aangeduid. Draai de zoomring naar UIT om de camera uit te zetten.

Druk op de -knop om het afspelen te starten. Druk de ontspanknop half in om terug te keren naar de opnamestand.

De camera wordt automatisch uitgeschakeld als er geen handelingen worden verricht gedurende de tijdsduur geselecteerd voor STROOMBEHEER > UITSCHAKELEN in het instellingenmenu. Druk, om de camera opnieuw de activeren nadat deze automatisch is uitgeschakeld, de ontspanknop half in of zet de camera nadat de zoomring naar UIT is gedraaid.

Vingerafdrukken andere vlekken op de lens of de zoeker zijn van invloed op de kwaliteit van de foto’s of het zicht door de zoeker. Houd de lens en zoeker schoon.

De camera inschakelen in afspeelmodus

Om de camera in te schakelen en afspelen te beginnen, druk gedurende een seconde op de -knop. Druk de knop opnieuw in om de camera uit te schakelen.

De camera sluit de opnamestand niet af bij het indrukken van het ontspanknop.

Accuniveau

Controleer, na het inschakelen van de camera, het batterijniveau in het scherm.

Batterij bijna volledig opgeladen.
Batterij ongeveer tweederde opgeladen.
Batterij ongeveer een derde opgeladen. Laad zo snel mogelijk op.

(rood)
De batterij is leeg. Schakel de camera uit en laad de batterij op.