This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Voer een zoekterm in en klik op .

Als er een geheugenkaart in de camera is geplaatst, zal deze optie in de geheugenkaart worden geformatteerd. Als er geen geheugenkaart is geplaatst, zal deze optie het interne geheugen formatteren.

Alle gegevens —inclusief beveiligde foto´s— worden gewist van de geheugenkaart of het intern geheugen. Vergeet niet belangrijke foto’s eerst naar een computer of ander opslagapparaat te kopiëren.

Tijdens het formatteren mag het batterijcompartiment niet worden geopend.