This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Voer een zoekterm in en klik op .

Leg beweging vast in een serie foto’s. Serieopname-opties kunnen worden weergegeven door op de DRIVE-knop te drukken.

BOVENSTE

Druk op de selectieknop links of rechts om een beeldsnelheid te kiezen. De camera maakt foto’s terwijl de sluitertoets half wordt ingedrukt.

AF TRACKING is alleen beschikbaar in scherpstelmodus C.

VASTLEGGEN BESTE OPNAME

De camera maakt een serie foto’s, beginnend voor en eindigend nadat de ontspanknop wordt ingedrukt. Druk op de selectieknop links of rechts om VASTLEGGEN BESTE OPNAME INS. te markeren, waar u kunt de beeldsnelheid en het aantal foto’s per serie kunt selecteren.

Foto’s per serie

Het aantal links is gemaakt voor en het aantal rechts na het indrukken van de ontspanknop.

Beelden worden in een tijdelijk buffergeheugen opgeslagen terwijl de sluitertoets half wordt ingedrukt. Wanneer de knop volledig wordt ingedrukt, worden foto’s als volgt vastgelegd:

Ontspanknop half ingedrukt

Ontspanknop volledig ingedrukt

„Voor” foto’s

„Na” foto’s

Als de ontspanknop volledig is ingedrukt voordat het aantal beelden geselecteerd voor het „voor” gedeelte is vastgelegd, zullen de resterende beelden worden gemaakt nadat de ontspanknop volledig wordt ingedrukt.

Als de ontspanknop voor langere tijd half wordt ingedrukt, is het mogelijk dat de camera de serie vastlegt voordat de ontspanknop volledig wordt ingedrukt.