This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Voer een zoekterm in en klik op .

Gebruik de zelfontspanner voor zelfportretten of om bewegingsonscherpte te voorkomen die wordt veroorzaakt door camerabewegingen.

De sluiter wordt twee seconden na het indrukken van de ontspanknop ontspannen. Gebruik om onscherpte te verminderen, veroorzaakt door het bewegen van de camera wanneer de ontspanknop wordt ingedrukt. Het zelfontspannerlampje knippert als de zelfontspanner aftelt.
De sluiter wordt tien seconden na het indrukken van de ontspanknop ontspannen. Gebruik voor zelfportretten. Het zelfontspannerlampje op de voorkant van de camera brandt wanneer de zelfontspanner start en begint vlak voor het maken van de foto te knipperen.
UIT
Zelfontspanner uit.