This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Voer een zoekterm in en klik op .

Volg de onderstaande stappen om de camera handmatig scherp te stellen.

  1. Schuif de keuzeknop van de scherpstelmodus naar M. verschijnt in de weergave.


  2. Stel handmatig scherp met behulp van de scherpstelring. Draai de ring naar links om de scherpstelafstand te verkleinen, naar rechts om deze te vergroten.

    Gebruik de optie SCHERPSTELRING in het instellingenmenu om de draairichting van de scherpstelring om te keren.

  3. Maak foto’s.

Snelle scherpstelling

Druk, voor het gebruik van autofocus om scherp te stellen op het onderwerp in het geselecteerde scherpstelgebied, op de AEL/AFL-knop. Gebruik deze functie (alleen beschikbaar in handmatige scherpstelmodus) om snel scherp te stellen op een gekozen onderwerp.

De optie AUTOFOCUS INSTELLING > DIRECT AF-INSTELLING in de bedieningen van het opnamemenu hoe de camera scherpstelt wanneer deAEL/AFL-knop wordt ingedrukt. Selecteer AF-S voor enkelvoudig AF (scherpstelling wordt aangepast telkens wanneer de knop wordt ingedrukt), AF-C voor continu AF (scherpstelling wordt continu aangepast terwijl de knop wordt ingedrukt).


Scherpstelling controleren

De volgende opties kunnen worden gebruikt om scherpstelling te controleren in handmatige scherpstelmodus.

De handmatige scherpstelindicator

De witte lijn duidt de afstand tot het onderwerp aan in het scherpstelgebied (in meters of feet overeenkomstig de optie geselecteerd voor SCHERM SET-UP > EENHEDEN AF-SCHAAL in het instellingenmenu), de blauwe balk de scherptediepte, of met andere woorden de afstand voor of achter het onderwerp dat scherp in beeld lijkt te zijn.

Scherpstelafstand (witte lijn)

Scherptediepte (blauwe balk)

Scherpstelzoom

Druk, om in te zoomen op het huidige scherpstelgebied voor nauwkeurige scherpstelling, op het midden van de instelschijf (als AAN is geselecteerd voor SCHERPSTELLOEP, zal de camera ook inzoomen wanneer aan de scherpstelring wordt gedraaid). Druk nogmaals op de instelschijf om het zoomen te annuleren.

Het menu HF ASSISTENTIE kan worden weergegeven door het midden van de instelschijf ingedrukt te houden.

  • STANDAARD: Zoom in op het huidige scherpstelgebied.
  • DIGITAAL SPLITSEN BEELD: Geeft een gesplitst, zwart-witbeeld in het midden van het beeld weer. Kadreer het onderwerp in het gesplitste beeldveld en draai aan de scherpstelring totdat de drie delen van het gesplitste beeld juist zijn uitgelijnd.


  • FOCUS PIEK HIGHLIGHT: Benadrukt contrastrijke omtreklijnen. Draai aan de scherpstelring totdat het onderwerp is gemarkeerd.

De elektronische afstandszoeker (ERF)

Het gebied in de rechterbenedenhoek van de weergave wordt gebruikt voor focuszoom wanneer de elektronische afstandszoeker (ERF) wordt ingeschakeld.

Als DIGITAAL SPLITSEN BEELD is geselecteerd, zal de elektronische afstandszoeker alleen het middensegment tonen.