This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Voer een zoekterm in en klik op .

Pas de scherminstellingen aan.

WEERGAVE

Kies hoe lang foto’s moeten worden weergegeven nadat ze zijn gemaakt. Kleuren kunnen enigszins afwijken van de uiteindelijke foto.

CONTINU

Foto’s worden weergegeven totdat de MENU/OK-knop wordt ingedrukt of de ontspanknop half wordt ingedrukt. Druk op het midden van de instelschijf om in te zoomen op het actieve scherpstelpunt; druk opnieuw om zoom te annuleren.

1,5 SEC/0,5 SEC
Foto’s worden gedurende 1,5 seconden (1,5 SEC) of 0,5 seconde (0,5 SEC) weergegeven of totdat de ontspanknop half wordt ingedrukt.
UIT
De foto's worden na het fotograferen niet weergegeven.

EVF AUTO.ROTATIE.DISPLAYS

Kies of de indicators in de zoeker roteren overeenkomstig de camerastand.

De weergave in de LCD-monitor wordt niet beïnvloed.


PRVW BELICH HAND.

Selecteer AAN om een belichtingsvoorbeeld te activeren in de handmatige belichtingsstand. Selecteer UIT bij gebruik van de flitser of in andere situaties waarin de belichting mogelijk kan veranderen wanneer de foto wordt gemaakt.

MONITOR ZONLICHTFUNCTIE

Selecteer AAN om de weergave in de monitor eenvoudiger leesbaar te maken in fel licht.

Houd de VIEW MODE-knop ingedrukt voor de monitor-zonlichtfunctie.

EVF-HELDERHEID

Pas de helderheid van het scherm aan in de elektronische zoeker, of kies AUTO voor automatische helderheidsaanpassing.

EVF KLEUR

Pas de kleurtoon van het scherm aan in de elektronische zoeker.

LCD-HELDERHEID

Pas de monitorhelderheid aan.

LCD KLEUR

Pas de monitorkleur aan.

VOORBEELD BEELDEFFECT

Kies AAN om de effecten van filmsimulatie, witbalans en andere instellingen in de monitor als voorbeeld te bekijken. Kies UIT om schaduwen in laag contrast, scènes met tegenlicht en andere moeilijk zichtbare onderwerpen zichtbaarder te maken.

Als UIT is geselecteerd, zullen de effecten van camera-instellingen niet zichtbaar zijn in de monitor en zullen kleuren en tinten verschillen van kleuren en tinten in de uiteindelijke foto. De weergave wordt echter aangepast om de effecten van geavanceerde filters en monochroom- en sepia-instellingen te tonen.

COMP.RICHTL.

Selecteer het type raster dat in de Opnamestand beschikbaar is.

RAST 9

Voor compositie met de „regels van derden”.

RAST 24

Een raster van vier op zes.

HD-KADEREN

Lijst HD-foto’s in met de venster dat aan de boven- en onderkant van het scherm wordt weergegeven.


AUTO ROT. WEERG.

Selecteer AAN om „staande” (portret) foto’s tijdens de weergave automatisch te draaien.

EENHEDEN AF-SCHAAL

Kies de eenheden gebruikt voor de indicator van de scherpstelafstand.