This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Voer een zoekterm in en klik op .

Ga naar draadloze netwerken en maak verbinding met computers, smartphones of tablets. Bezoek de volgende website voor informatie over draadloze LAN-functies voor de camera en over het downloaden van gerelateerde apps.

Draadloze verbindingen: smartphones

Installeer de „FUJIFILM Camera Remote”-app op uw smartphone om door de afbeeldingen op de camera te bladeren, geselecteerde afbeeldingen te downloaden of locatiegegevens naar de camera te kopiëren. Om verbinding te maken met de smartphone, druk in afspeelmodus op Wi-Fi-knop van de camera.

Als basisinstelling is DRAADLS COMMUNICT toegewezen aan de Wi-Fi-knop (functieknop 7). Voor informatie over het kiezen van de functies toegewezen aan de functieknoppen, zie „De functieknoppen”. U kunt ook verbinding maken met behulp van de optie DRAADLS COMMUNICT opname- en afspeelmenu.


Draadloze verbindingen: computers

Zodra u de „FUJIFILM PC AutoSave”-applicatie hebt geïnstalleerd en uw computer hebt geconfigureerd als de bestemming voor de beelden gekopieerd vanaf de camera, kunt u foto’s uploaden vanaf de camera met behulp van de optie PC AUTO. OPSLAAN in het afspeelmenu van de camera of door de Wi-Fi-knop ingedrukt te houden in de afspeelmodus.