This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Voer een zoekterm in en klik op .

  1. Druk op de -knop om naar de afspeelmodus te gaan.

  2. Druk op MENU/OK om het afspeelmenu weer te geven.

  3. Druk op de selectieknop omhoog of omlaag om het gewenste menu-item te markeren.

  4. Druk op de selectieknop rechts om opties voor het gemarkeerde item weer te geven.

  5. Druk op de selectieknop omhoog of omlaag om de gewenste optie markeren.

  6. Druk op MENU/OK om de gemarkeerde optie te selecteren.

  7. Druk op DISP/BACK om af te sluiten vanuit het menu.