This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Voer een zoekterm in en klik op .

Maak een foto die twee belichtingen combineert.

  1. Druk op de DRIVE-knop om de driveopties weer te geven.

  2. Markeer MULTI-BELICHTING en druk op MENU/OK om de geselecteerde optie te selecteren en terug te keren naar de opnamestand.


  3. Maak de eerste foto.

  4. Druk op MENU/OK. De eerste foto wordt over het beeld gelegd dat door de lens te zien is, als hulp bij het maken van de tweede foto.

    Druk op de keuzeknop links om terug te keren naar stap 3 en de eerste foto opnieuw te maken. Druk op DISP/BACK om de eerste foto op te slaan zonder een multi-belichting te maken.

  5. Maak de tweede foto.

  6. Druk op MENU/OK om de multi-belichting te creëren, of druk op de keuzeknop links om naar stap 5 terug te keren en maak de tweede foto opnieuw.