This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Voer een zoekterm in en klik op .

Pas kleuren aan om ze overeen te laten komen met de lichtbron.

 1. Druk op de keuzeknop rechts om opties voor witbalans weer te geven.

  Bij standaardinstellingen wordt witbalans toegewezen aan de rechterkeuzeknop (functieknop 4). Voor informatie over het kiezen van de functies toegewezen aan de functieknoppen, zie „De functieknoppen”.

  Witbalans kan ook worden geselecteerd in de opnamestanden.


 2. Druk op de selectieknop omhoog of omlaag om de gewenste optie markeren.

  AUTO
  Witbalans wordt automatisch aangepast.
  Meet een waarde voor witbalans.
  Kies een kleurtemperatuur.
  Voor onderwerpen in direct zonlicht.
  Voor onderwerpen in de schaduw.
  Voor „daglicht” tl-buizen.
  Gebruik onder „warm-witte” tl-buizen.
  Voor „koel-witte” tl-buizen.
  Gebruik onder gloeilampverlichting.
  Vermindert de blauwe gloed die doorgaans geassocieerd wordt met onderwaterverlichting.
 3. Druk op MENU/OK. Het onderstaande dialoogvenster wordt weergegeven; gebruik de selectieknop om witbalans te verfijnen en druk op MENU/OK om te selecteren, of druk op DISP/BACK om af te sluiten zonder verfijning toe te passen.

De resultaten verschillen afhankelijk van de omstandigheden waaronder wordt gefotografeerd. Bekijk de foto’s terug na het fotograferen om de kleuren te controleren.


Aangepaste witbalans

Kies om de witbalans aan te passen aan ongebruikelijke lichtomstandigheden. De opties voor witbalansmeting worden weergegeven; kadreer een wit object zodat het scherm wordt gevuld en druk de ontspanknop helemaal in om de witbalans te meten (om de meest recente waarde te selecteren en af te sluiten zonder de witbalans te meten, druk op DISP/BACK of druk op MENU/OK om de meest recente waarde te selecteren en het venster voor fijnafstelling weer te geven).

 • Als „VOLTOOID!” wordt weergegeven, druk op MENU/OK om de witbalans in te stellen op de gemeten waarde.
 • Wanneer „ONDER” wordt weergegeven, verlaag de belichtingscompensatie en probeer het opnieuw.
 • Wanneer „OVER” wordt weergeven, verlaag de belichtingscompensatie en probeer het opnieuw.

Kleurtemperatuur

De kleurtemperatuur is een objectieve maateenheid voor de kleur van een lichtbron, gemeten in Kelvin (K). Lichtbronnen met een kleurtemperatuur die lijkt op die van direct zonlicht worden wit getoond; lichtbronnen met een lagere kleurtemperatuur krijgen een gele of rode gloed en lichtbronnen met een hogere lichttemperatuur worden blauw getint. U kunt een kleurtemperatuur kiezen die overeenkomt met de lichtbron, zoals aangegeven in de onderstaande tabel, of u kunt een optie kiezen die sterk afwijkt van de kleur van de lichtbron om de foto’s „warmer” of „kouder” te maken.

Kies voor rodere lichtbronnen of „koudere” foto’s

Kies voor blauwere lichtbronnen of „warmere” foto's

2000 K
Kaarslicht

5000 K
Direct zonlicht

15000 K
Blauwe lucht

 

Zonsondergang/zonsopgang

Schaduw