This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Voer een zoekterm in en klik op .

Zet de camera meteen van uw eigen tijdzone over op de plaatselijke tijd van uw bestemming gedurende het reizen. Om het verschil tussen plaatselijke tijd en uw eigen tijdzone te specificeren:

  1. Markeer LOKAAL en druk op MENU/OK.

  2. Gebruik de keuzeknop om het tijdsverschil tussen plaatselijke tijd en de tijd van uw eigen tijdzone te kiezen. Druk op MENU/OK als de instellingen zijn voltooid.

Markeer LOKAAL en druk op MENU/OK om de klok van de camera in te stellen op de lokale tijd. Selecteer THUIS om de klok van de camera in te stellen op de tijd van uw eigen tijdzone. Als LOKAAL is geselecteerd, wordt drie seconden weergegeven zodra de camera wordt ingeschakeld.