This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Voer een zoekterm in en klik op .

Zet de opname-opties of de opties van het instellingenmenu terug naar de standaardwaarden.

  1. Selecteer RESET in het afspeelmenu.

  2. Markeer de gewenste optie en druk de keuzeknop naar rechts.

  3. Er wordt een bevestigingsvenster weergegeven; markeer OK en druk op MENU/OK.

DATUM/TIJD, TIJDVERSCHIL, SLUITER TELLER, aangepaste witbalans, draadloos netwerk en opties voor automatisch opslaan PC, en persoonlijke instellingsbanken aangemaakt met behulp van BEW/BEW INST. OP M worden niet beïnvloed.