This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Voer een zoekterm in en klik op .

Om op korte afstanden scherp te stellen, druk op de keuzeknop omhoog om een macromodus te kiezen uit de onderstaande opties.

Bij basisinstellingen wordt de macromodusselectie aan de bovenste selectieknop toegewezen (functieknop 2). Voor informatie over het kiezen van de functies toegewezen aan de functieknoppen, zie „De functieknoppen”.

Macromodus kan ook worden geselecteerd met behulp van de optie AUTOFOCUS INSTELLING in het opnamemenu.

UIT
Macromodus uit
MACRO
Macromodus

Macromodus is alleen beschikbaar voor de elektronische zoeker en LCD-monitor. Als de optische zoeker of dubbele optische zoeker/elektronische afstandszoeker aan is wanneer macromodus is geselecteerd, zal de camera automatisch overschakelen naar de elektronische zoeker.

De LCD-monitor en elektronische zoeker kunnen op korte afstand worden gebruikt zonder eerst de macromodus in te schakelen, maar de camera kan meer tijd nodig hebben om scherp te stellen.

De schaduwafdruk van de lens kan in foto's verschijnen die op zeer korte afstanden met de flitser werden gemaakt. Zoom uit om de afstand tot het onderwerp te vergroten.