This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Voer een zoekterm in en klik op .

Druk op de selectieknop omhoog (), links (), rechts () of omlaag () om items te markeren en druk op MENU/OK () om te selecteren. De knoppen omhoog, links, rechts en omlaag dienen ook als macro-, filmsimulatie-, witbalans- en scherpstelveldselectieknoppen, respectievelijk en ook als functieknoppen 2 tot en met 5.

Om onopzettelijke bediening van de keuzeknop en de Q-knop te voorkomen tijdens het fotograferen, druk op MENU/OK totdat wordt weergegeven. De bedieningsknoppen kunnen worden ontgrendeld door op MENU/OK te drukken totdat niet langer wordt weergegeven.