This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Voer een zoekterm in en klik op .

In diafragma AE (modus A) selecteert u het diafragma en laat de camera de sluitertijd kiezen. Draai de sluitertijdschijf naar A en selecteer het gewenste diafragma.

Diafragma: f/5.6

Sluitertijd: A

Diafragma


Indien het met het gekozen diafragma niet mogelijk is om tot een goede belichting te komen, dan wordt de sluitertijd rood weergegeven wanneer de ontspanknop half wordt ingedrukt. Pas het diafragma aan totdat een goede belichting is verkregen.

Als het onderwerp zich buiten het bereik van de belichtingsmeter van de camera bevindt, wordt de sluitertijd weergegeven als „– – –”.

De langst beschikbare sluitertijd wanneer AAN is geselecteerd voor STROOMBEHEER > OZ E.BESP in het instellingenmenu is 1/4 sec.

Voorbeeld dieptescherpte bekijken

Indien VOORB DIEPTESCH is toegewezen aan een functietoets met behulp van de optie FUNCTIE-INS. (Fn) in de opnamestanden, stopt diafragma op de geselecteerde instelling door het indrukken van de knop, zodat scherptediepte als voorbeeld in de zoeker of de LCD-monitor kan worden bekeken.