This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Voer een zoekterm in en klik op .

Kies de functies uitgevoerd door de Fn-toetsen.

 1. Geef de opnamestanden weer en selecteer FUNCTIE-INS. (Fn).

 2. Druk op de keuzeknop omhoog of omlaag om de gewenste optie te markeren en druk op MENU/OK om te selecteren. U krijgt de volgende keuzefuncties die aan de geselecteerde knop kunnen worden toegewezen.

  • GEAVANC. FILTER
  • MULTI-BELICHTING
  • MACRO
  • VOORB DIEPTESCH
  • ISO
  • ZELFONTSPANNER
  • BEELDGROOTTE
  • BEELDKWALITEIT
  • DYNAMISCH BEREIK
  • FILMSIMULATIE
  • WITBALANS
  • ND-FILT
  • LICHTMEETSYSTEEM
  • SCHERPSTELLING
  • SCHERPSTELGEBIED
  • GECORRIGEERD AF-KADER
  • FLITSERFUNCTIE
  • FLITSCOMPENSATIE
  • KIES INST. OP MAAT
  • VIDEO
  • GEZICHTSDETECTIE
  • VOORBEELD BEELDEFFECT
  • HOGE PRESTATIE
  • RAW
  • DRAADLS COMMUNICT
  • CONVERSIELENS
  • SLUITERTYPE

  Selecteer GEEN om geen functie toe te wijzen aan de geselecteerde knop.

 3. Markeer de gewenste functie en druk op MENU/OK om het aan de geselecteerde knop toe te wijzen.