This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Voer een zoekterm in en klik op .

Plaats de batterij en geheugenkaart zoals hieronder beschreven.

 1. Open het afdekkapje van het batterijcompartiment.

  Verschuif de vergrendeling van het batterijencompartiment zoals aangeduid en open het afdekkapje van het batterijencompartiment.

  Open het afdekkapje van het batterijencompartiment nooit wanneer de camera is ingeschakeld. Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan beschadiging van fotobestanden of geheugenkaarten tot gevolg hebben.

  Gebruik niet te veel kracht wanneer u de afdekklep van het batterijcompartiment opent of sluit.


 2. Plaats de batterij.

  Terwijl u de batterij gebruikt om het batterijklepje naar een kant te drukken, plaats eerst de contactpunten van de batterij in de richting die wordt aangegeven door de pijl. Controleer of de batterij stevig vastzit.

  Pijl

  Batterijvergrendeling

  Plaats de batterij in de aangegeven richting. Oefen geen kracht uit of probeer niet de batterij achterstevoren of ondersteboven te plaatsen. In de juiste stand is de batterij gemakkelijk in te schuiven.


 3. Plaats de geheugenkaart.

  Houd de geheugenkaart in de getoonde richting en schuif deze in het apparaat totdat deze aan de achterkant van de sleuf vastklikt.

  Controleer of de kaart in de juiste richting is geplaatst; steek de kaart er niet onder een hoek in en oefen geen kracht uit. Als de geheugenkaart onjuist is geplaatst of er is geen geheugenkaart geplaatst, verschijnt in de LCD-monitor en wordt het interne geheugen gebruikt voor opname en afspelen.

 4. Sluit het afdekkapje van het batterijcompartiment.


De batterij en geheugenkaart verwijderen

Alvorens de batterij of geheugenkaart te verwijderen, schakel de camera uit en open het afdekkapje van het batterijcompartiment.

Druk, om de batterij te verwijderen, de batterijvergrendeling opzij en schuif de batterij volgens de aanduiding uit de camera.

De geheugenkaart kan worden verwijderd door de kaart omlaag te drukken en langzaam omhoog te laten komen. De geheugenkaart kan nu met de hand worden verwijderd. Bij het verwijderen van een geheugenkaart kan de kaart te snel uit de sleuf schieten. Gebruik uw vinger om deze tegen te houden en laat de kaart zachtjes los.