This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Voer een zoekterm in en klik op .

Automatisch variëren van instellingen voor een serie foto’s. Belichtingstrapopties kunnen worden weergegeven door op de DRIVE-knop te drukken.


AE BKT

Druk op de keuzeknop links of rechts om een belichtingstraphoeveelheid te markeren. Telkens wanneer de sluiterknop wordt ingedrukt, maakt de camera drie foto’s: één gebruikmakend van de gemeten waarde voor belichting, de tweede overbelicht door de geselecteerde hoeveelheid en de derde onderbelicht door dezelfde hoeveelheid.

De camera is mogelijk niet in staat de geselecteerde stapgrootte voor de belichtingstrap te gebruiken als de hoeveelheid over- of onderbelichting de limieten van het lichtmeetsysteem overschrijdt.

ISO BKT

Druk op de keuzeknop links of rechts om een belichtingstraphoeveelheid te markeren. Telkens wanneer de ontspanknop wordt ingedrukt, maakt de camera een foto met de huidige gevoeligheid en verwerkt de camera ze tot twee extra kopieën, de ene met een verhoogde gevoeligheid en de andere met een gevoeligheid verlaagd met de geselecteerde hoeveelheid.

Deze optie kan niet worden gebruikt als RAW is geselecteerd voor BEELDKWALITEIT.

FILMSIMULATIE BKT

Telkens wanneer de ontspanknop wordt ontspannen, maakt de camera één foto en verwerkt deze om kopieën te creëren met de instellingen voor filmsimulatie die zijn geselecteerd voor FILM SIMULATIE BKT in het opnamemenu.

Deze optie kan niet worden gebruikt als RAW is geselecteerd voor BEELDKWALITEIT.


WITBALANS BKT

Druk op de keuzeknop links of rechts om een belichtingstraphoeveelheid te markeren. Elke keer dat de ontspanknop wordt ingedrukt, maakt de camera drie opnames: één met de huidige witbalans, één met fijnafstelling verhoogd met de geselecteerde hoeveelheid en een andere met fijnafstelling verminderd met de geselecteerd hoeveelheid.

Deze optie kan niet worden gebruikt als RAW is geselecteerd voor BEELDKWALITEIT.

DYNAMISCH BEREIK BKT

Telkens wanneer de ontspanknop wordt ingedrukt, maakt de camera drie foto's met verschillende dynamische bereikinstellingen: 100% voor de eerste, 200% voor de tweede en 400% voor de derde.

Gevoeligheid wordt beperkt tot minimaal ISO 800; de eerder van kracht zijnde gevoeligheid wordt hersteld zodra bracketing eindigt.

Deze optie kan niet worden gebruikt als RAW is geselecteerd voor BEELDKWALITEIT.