This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Voer een zoekterm in en klik op .

Selecteer een sluitertijd van T (tijd) of B (bulb) voor lange tijdopnamen.

Gebruik van een statief wordt aanbevolen om bewegen van de camera tijdens het belichten te voorkomen.

Tijd (T)

  1. Draai de instelschijf voor sluitertijd naar T.

  2. Draai aan de instelschijf om een sluitertijd te kiezen tussen 30 sec. en 2 sec. in stappen van 1/3 EV.

  3. Druk de ontspanknop volledig in om een foto te maken met de geselecteerde sluitertijd. Een aftellende timer wordt weergegeven terwijl er belicht wordt.

Bulb (B)

  1. Draai de instelschijf voor sluitertijd naar B.

  2. Druk de ontspanknop volledig in. De sluiter kan tot 60 minuten lang openblijven zolang de ontspanknop wordt ingedrukt; het scherm toont de tijd die verstreken is sinds de belichting begon.

Het selecteren van een diafragma van A stelt de sluitertijd in op 30 sec.

Om „ruis” (spikkels) te verminderen bij lange tijdopnamen, selecteer AAN voor L BEL. RO in de opnamestanden. Let op dat de tijd die nodig is om de afbeelding vast te leggen na het fotograferen hierdoor langer kan worden.