This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Voer een zoekterm in en klik op .

Als de printer PictBridge ondersteunt, kan de camera rechtstreeks op de printer worden aangesloten en kunnen foto’s worden afgedrukt zonder dat deze eerst naar een computer moeten worden gekopieerd.


De camera aansluiten

 1. Sluit de USB-kabel aan zoals afgebeeld en schakel de printer in.

 2. Schakel de camera in. USB wordt weergegeven in de monitor, gevolgd door het PictBridge-scherm.


Geselecteerde foto's afdrukken

 1. Druk op de selectieknop links of rechts om een door u gewenste foto af te drukken.

  Wilt u een afdruk van de huidige foto maken, ga dan direct door naar stap 3.

 2. Druk op de keuzeknop omhoog of omlaag om het aantal afdrukken te kiezen (maximaal 99). Herhaal de stappen 1–2 om meer foto's te selecteren.

 3. Druk op MENU/OK om een bevestigingsvenster weer te geven.

 4. Druk op MENU/OK om het afdrukken te starten.

Als er geen foto’s zijn geselecteerd wanneer de MENU/OK-knop wordt ingedrukt, dan drukt de camera één kopie van de huidige foto af.

De opnamedatum afdrukken

Om de opnamedatum af te drukken op foto’s, druk op DISP/BACK in het PictBridge-scherm en selecteer MET DATUM (om foto's zonder opnamedatum af te drukken, selecteer PRINT ZONDER DATUM). Stel de cameraklok in alvorens u foto’s maakt zodat u er zeker van bent dat de datum correct is. Het afdrukken van de opnamedatum wordt niet door alle printers ondersteund.


Om de printopdracht met OPDRACHT (DPOF) af te drukken in het afspeelmenu.

 1. Druk, in het PictBridge-scherm, op DISP/BACK om het PictBridge-menu te openen.

 2. Druk op de selectieknop omhoog of omlaag om PRINT DPOF te markeren.

 3. Druk op MENU/OK om een bevestigingsvenster weer te geven.

 4. Druk op MENU/OK om het afdrukken te starten.


Tijdens afdrukken

Tijdens het afdrukken wordt een bericht weergegeven. Druk op DISP/BACK om het afdrukken te annuleren voordat alle foto’s zijn afgedrukt (afhankelijk van de printer kan het afdrukken al stoppen voordat de huidige foto is afgedrukt). Schakel de camera uit en weer aan als het afdrukken wordt onderbroken.

De camera loskoppelen

Controleer of het bovenstaande bericht niet wordt weergegeven en schakel de camera uit. Koppel de USB-kabel los.

Foto´s kunnen rechtstreek uit het interne geheugen of van geheugenkaarten die met deze camera zijn geformatteerd, worden afgedrukt.

Wanneer foto’s via een directe USB-verbinding worden afgedrukt, zullen paginaformaat, afdrukkwaliteit en randselecties worden uitgevoerd met behulp van de printer.