This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Voer een zoekterm in en klik op .

Draai de ON/OFF-schakelaar naar ON om de camera aan te zetten. Selecteer OFF om de camera uit te schakelen.

Druk op de -knop om het afspelen te starten. Druk de ontspanknop half in om terug te keren naar de opnamestand.

De camera wordt automatisch uitgeschakeld als er geen handelingen worden verricht gedurende de tijdsduur geselecteerd voor STROOMBEHEER > UITSCHAKELEN in het instellingenmenu. Druk de ontspanknop half in of draai de ON/OFF-schakelaar naar OFF en vervolgens weer naar ON om de camera opnieuw aan te zetten nadat deze automatisch werd uitgeschakeld.

Vingerafdrukken andere vlekken op de lens of de zoeker zijn van invloed op de kwaliteit van de foto’s of het zicht door de zoeker. Houd de lens en zoeker schoon.

Accuniveau

Controleer het batterijniveau op het scherm nadat u de camera inschakelt.

Batterij bijna volledig opgeladen.
Batterij ongeveer tweederde opgeladen.
Batterij ongeveer een derde opgeladen. Zo snel mogelijk opladen.

(rood)
De batterij is leeg. Zet de camera uit en vervang de batterijen.