This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Syötä hakusana ja napsauta .

Suljinajan valinnassa (tila S) voit valita suljinajan ja antaa kameran valita aukon. Aseta aukoksi A ja kierrä suljinaikavalitsin haluamaasi asetukseen.

Aukko: A

Suljinaika: 1/1000 s

Suljinaika


Suljinaikaa voidaan säätää myös 1/3 EV:n askelin kiertämällä komentokiekkoa.

Mikäli oikeaa valotusta ei saada aikaan valitulla suljinajalla, aukko näkyy punaisena, kun laukaisin painetaan puoliväliin.

Jos kohde on kameran mittausalan ulkopuolella, aukkonäyttöön ilmestyy ”– – –”.