This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Syötä hakusana ja napsauta .

Tässä tilassa kamera säätää valotusta automaattisesti. Voit halutessasi valita muita suljinajan ja aukon yhdistelmiä, jotka tuottavat saman valotuksen (ohjelmanvaihto).

Valitse valotusohjelma asettamalla suljinajaksi ja aukoksi A.

Aukko: A

Suljinaika: A

Mikäli kohde on kameran mittausalan ulkopuolella, suljinajan ja aukon näyttö näyttää ”---”.


Ohjelmanvaihto

Voit halutessasi kiertää komentokiekkoa valitaksesi muita suljinajan ja aukon yhdistelmiä ilman, että muutat valotusta (ohjelmanvaihto).

Suljinaika

Aukko

Suljinajan ja aukon uudet arvot näytetään keltaisena.

Peruuta ohjelmanvaihto sammuttamalla kamera.

Ohjelmanvaihto peruutetaan myös, jos salamatilaksi valitaan jokin muu kuin ”pois”.

Ohjelmanvaihtoa ei voi käyttää, kun salamatilaksi on valittu jokin muu kuin ”pois” tai AUTO on valittu kohtaan DYNAMIIKKA-ALUE.