This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Syötä hakusana ja napsauta .

Luo valokuva, jossa yhdistyy kaksi valotusta.

  1. Paina DRIVE-painiketta tuodaksesi näyttöön valittavissa olevat kuvaustavat.

  2. Korosta PÄÄLLEKKÄISKUVAUS ja paina MENU/OK valitaksesi korostetun vaihtoehdon ja palataksesi kuvaustilaan.


  3. Ota ensimmäinen kuva.

  4. Paina MENU/OK. Ensimmäinen kuva näytetään päällekkäin objektiivin näkymän kanssa toisen kuvan ottamisen helpottamiseksi.

    Jos haluat palata vaiheeseen 3 ja ottaa ensimmäisen kuvan uudelleen, paina valitsinta vasemmalle. Tallenna ensimmäinen kuva ja poistu luomatta päällekkäiskuvaa painamalla DISP/BACK.

  5. Ota toinen kuva.

  6. Paina MENU/OK luodaksesi päällekkäisvalotuksen tai paina valitsinta vasemmalle palataksesi vaiheeseen 5 ja ottaaksesi toisen kuvan uudelleen.