This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Syötä hakusana ja napsauta .

Poista muotokuvista punasilmäisyyttä. Kamera analysoi kuvan, ja jos punasilmäisyyttä havaitaan, kuva käsitellään siten, että luodaan kopio, jossa punasilmäisyyttä on vähennetty.

  1. Näytä haluamasi kuva.

  2. Valitse toistovalikosta PUNASILM. POISTO.

  3. Paina MENU/OK.

Punasilmäisyyttä ei voida poistaa, jos kamera ei pysty havaitsemaan kasvoja tai jos kasvot on kuvattu sivulta. Tulokset voivat vaihdella tilanteen mukaan. Punasilmäisyyttä ei voida poistaa kuvista, jotka on jo käsitelty käyttäen punasilmäisyyden poistoa, tai muilla laitteilla luoduista kuvista.

Kuvan käsittelyyn tarvittava aika vaihtelee havaittujen kasvojen määrän mukaan.

PUNASILM. POISTO -toiminnon avulla luotujen kopioiden yhteydessä näkyy toiston aikana -kuvake.

Punasilmäisyyden poistoa ei voida käyttää RAW-kuviin.