This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Syötä hakusana ja napsauta .

Säädä herkkyyttä. Mitä suurempi herkkyys, sitä vähemmän valoa kuvan ottamiseen tarvitaan; huomaa kuitenkin, että suuremmilla arvoilla kuvissa voi näkyä laikkuja. Valitse arvo kuvausolojen mukaan.

AUTO1/AUTO2/AUTO3
Kamera säätää aukkoa automaattisesti kohteen kirkkauden mukaan.
6400 – 200
Herkkyys asetetaan tiettyyn arvoon, joka näkyy näytöllä.
H (51200) /H (25600)/
H (12800) /L (100)
Laajennetut asetukset erikoistilanteita varten. Huomaa, että näillä asetuksilla voi esiintyä laikkuja tai dynamiikka-alue voi olla pienempi.

L (100) palautetaan arvoon ISO 200 ja H (51200), H (25600) ja H (12800) palautetaan arvoon ISO 6400, kun kuvanlaaduksi valitaan RAW, FINE+RAW tai NORMAL+RAW.

AUTO1/AUTO2/AUTO3

Seuraavat vaihtoehdot ovat käytettävissä tilassa AUTO1/AUTO2/AUTO3.

Vaihtoehto Oletusasetus
OLETUSHERKKYYS 200
MAKS. HERKKYYS AUTO1: 800
AUTO2: 1600
AUTO3: 3200
LYHIN SULJINAIKA 1/60

Kamera valitsee herkkyyden automaattisesti oletusarvon ja suurimman arvon väliltä. Herkkyys nostetaan oletusarvoa suuremmaksi vain, jos ihanteellista valotusta varten vaadittu suljinaika olisi pidempi kuin arvo, joka on valittu kohtaan LYHIN SULJINAIKA.

Jos kohdan OLETUSHERKKYYS arvo on suurempi kuin kohdan MAKS. HERKKYYS valittu, OLETUSHERKKYYS asetetaan kohtaan MAKS. HERKKYYS.

Kamera saattaa valita pidempiä suljinaikoja kuin LYHIN SULJINAIKA, jos kuvista tulisi alivalottuneita arvolla, joka on valittu kohtaan MAKS. HERKKYYS.